Munck Studios
Radioapa.jpg

Kontakt

 
 

Produktionsbolaget Munck Stockholm
Ringvägen 88
118 60 Stockholm
Telefon: 08-669 00 40
 

Produktionsbolaget Munck Göteborg
Gamla Almedalsvägen 1
412 63 Göteborg
Telefon: 073-989 95 55

 

Fakturor mejlas till faktura@munck.se

Vårt organisationsnummer är 556797-5692

Frågor om jobb och praktik ställs till Susan Myrdal, redaktionschef:
susan.myrdal@munck.se eller 0768-66 65 63

Mediefrågor ställs till Erik Klarén, vice VD:
erik.klaren@munck.se eller 0703-444 000