Munck Studios

Kontakt

Här finner du adress och telefonnummer till alla våra kontor. Om du vill få tag i någon särskild, prova att mejla till 

Munck Studios
+46 (0)10 1 888 999
hejsan@munck.se


Marknadsansvarig - Erik Klarén
erik.klaren@munck.se

VD och grundare - Jakob Munck
jakob@munck.se

Branded Content - Sandra Charléz
sandra.charlez@munck.se

Redaktionschef Göteborg - Linda Karlsson
linda.karlsson@munck.se

Fakturor (ange projektnummer)
faktura@munck.se

Redaktionschef Stockholm - Susan Myrdal
susan.myrdal@munck.se


Munck Studios Köpenhamn
Vesterbrogade 26
1620 Köpenhamn
+45 33 60 80 10

Munck Studios Trondheim
Innherredsveien 7
7014 Trondheim
+47 73 02 11 10

Munck Studios Göteborg
Gamla Almedalsvägen 1
412 63 Göteborg
+46 (0)31 303 47 90

Munck Studios Stockholm
Ringvägen 88
118 60 Stockholm
+46 (0)8 669 00 40

Erik Klarén, Susan Myrdal och Jakob Munck. Foto: Johanna Arnström.

Erik Klarén, Susan Myrdal och Jakob Munck. Foto: Johanna Arnström.