Munck Studios Stockholm - Göteborg - Köpenhamn - Trondheim - Amsterdam
Vi gör radio, podcast och TV
Bannerheds bevingade vänner.jpg

Bannerheds bevingade vänner

Författaren Tomas Bannerhed fick med sin roman Korparna stor uppskattning just för sina skildringar av djur och natur. I de här programmen tar han med lyssnaren ut i skog och mark för att möta fåglar på sitt sätt, dela med sig av sin nyfikenhet och ämneskunskap, samt bjuda på livfulla och oväntade anekdoter om våra olika fågelarter.

Inspelningar från fältet sammanflätas med professionella uppläsningar av texter ur Tomas Bannerheds bok I starens tid – och andra texter om fåglar som Tomas har skrivit särskilt för serien. För uppläsningarna står skådespelaren Reine Brynolfsson.

Uppdragsgivare: Sveriges Radio P1

Arbetsgrupp: David Rune och Tomas Bannerhed

Bannerhed 2.jpg