Munck Stockholm & Göteborg
Vi gör radio, podcast och TV
FF.jpg

Fakta eller feeling

 Fakta eller feeling riktar sig främst till förstagångsväljare och handlar om hur makthavare försöker påverka oss och vem som vinner på att vi tycker en viss sak. Hur mycket av allt tyckande är egentligen fakta - och hur mycket säger folk på feeling? Produktionen är en podcast och sänds också i P3 under sommaren 2018.

Uppdragsgivare: UR

Arbetsgrupp: Agneta Karlsson, Elinor Svensson, Emilie Ebbis Roslund, Mona Abbasnejad, Erik Klarén, Nils Svennem Lundberg, Kristoffer Krook och Navid Bavey.

Fakta eller feeling