Munck Studios Stockholm - Göteborg - Köpenhamn - Trondheim - Amsterdam
Vi gör radio, podcast och TV
Omslag_historiska_val.jpg

Historiska val


I Historiska val tittar vi tillbaka på uppmärksammade val som av olika anledningar blivit historiska. Det kan handla om att utgången av valet varit oväntat eller för att resultatet påverkat en händelseutveckling framåt. Programledarna Åsa Secher och Jesper Hageborn tar sig an ämnena tillsammans med specialinsatta gäster. Vi hämtar exempel både från Sverige och andra länder och både långt bak i historien och mer samtida.

Uppdragsgivare: UR

Arbetsgrupp: Åsa Secher, Jesper Hagenborn, Emilia Mellberg, Nils Svennem Lundberg, Ninni Westin och Erik Klarén.