Munck Studios Stockholm - Göteborg - Köpenhamn - Trondheim - Amsterdam
Vi gör radio, podcast och TV

Public Service

Här är alla produktioner vi gör för de tre public servicebolagen - Sveriges Radio, UR och SVT.