Munck Stockholm & Göteborg
Vi gör radio, podcast och TV

Barnmorgon med Farzad

Barnmorgon med Farzad är ett morgonprogram för barn mellan 9 och 12 år.

Barnmorgon4.jpg