Munck Studios Stockholm - Göteborg - Köpenhamn - Trondheim - Amsterdam
Vi gör radio, podcast och TV

Fejk

Fejk är en radioserie där programledarna Anna Charlotta Gunnarson och Maja Åström med hjälp av populärkulturen tar sig an ämnet kritiskt tänkande. Serien vill visa att "fake news" inte är något nytt utan att människan alltid fått hantera falska historier, medvetet lur och konspirationsteorier. 

Det handlar bland annat skrämselhistorier som gått överstyr, att ompröva historiska skildringar, hur vi förskjutit vår syn på vetenskapen och varför män generellt får mycket längre texter i uppslagsverk. Munck producerar åtta avsnitt som sänds i Sveriges Radio P4 sommaren 2017.

Uppdragsgivare: UR

Arbetsgrupp: Anna Charlotta Gunnarson, Maja Åström, Malin Nygren, Emilia Mellberg och Tommie Bjugger Nissilä.

Fejk med programnamn och programledarnamn.jpeg