contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ringvägen 88
118 60 Stockholm
Sverige

+46 (0)8-669 00 40

Produktionsbolaget Munck producerar radio, musik och podcast.

Trefaldigt nominerade till Stora radiopriset 2014


På Munck försöker vi alltid få en ny produktion att låta så snabbt som möjligt. På så vis hör vi tidigt vad som fungerar - och vilka idéer som var bra på papperet. Det är en av våra grundprinciper, som vi har hållit på sedan 2001. Då producerade vi våra barnprogram i en tvättstuga i Brandbergen. Idag gör vi program för Sveriges Radios alla kanaler, UR, ett växande antal podcaster och en taltidning.